Tjänster

Med en bra grafisk form lyfter du fram ditt budskap

En bra form är ett av våra främsta verktyg för att skapa nöjda kunder. Att skapa intresse och förståelse är avgörande. Att förmedla det med en tilltalande form gör att ditt budskap kommer fram starkare och tydligare. ”God grafisk form gör information till kommunikation”.

Design, produktion och grafisk konsulttjänst.

  • Grafisk formgivning av logotyper & grafisk profil, idéarbete, grafisk formgivning av t ex foldrar, produktblad, rollups och hemsidor m.m.
  • Produktion Från första mötet, över skissförslag till färdigt tryck eller digital produkt. Jobbar med mitt nätverk inom foto, text, webbprogrammering, tryckeri m.m. och kan åta mig små som stora uppdrag.
  • Bollplank, grafisk konsult Jag hjälper er att ta fram och utveckla ert presentations- och marknadsföringsmaterial med fokus på målgrupp och affärsidé. Jag ser över den visuella kommunikationen så den blir tydlig, tilltalande och konsekvent. Detta gör att ni uppfattas som mer trovärdiga och kompetenta. Jag håller också grundutbildning i InDesign, Photoshop och Illustrator, enskilt eller i grupp.