Övrigt

Här under Övrigt finner du illustrationer, mässmaterial m.m.

Illustration till framsidan på Aftonstjärnans program del 3, 2023.
Blandteknik. Inspiration Film Noir och Familjen Bridgerton.
* Content partly produced with the software or tool, Adobe Firefly.

Illustration till framsidan på Aftonstjärnans program del 1, 2023.
Illustration till framsidan på Aftonstjärnans program del 4, 2022.
Illustration till framsidan på Aftonstjärnans program del 3, 2022.

Illustration till framsidan på Aftonstjärnans program del 4, 2020.

Illustration till framsidan på Aftonstjärnans program del 2-3, 2020.

Illustration till framsidan på Aftonstjärnans program del 2, mars-maj 2019.

Illustration till framsidan på Aftonstjärnans program del 2, mars-maj 2019.

Illustration till framsidan på Aftonstjärnans program del 3 & 4, 2018.

Illustration till framsidan på Aftonstjärnans program del 2, 2018

programaffisch_aftonstj_2017_jan-mars_sida_2

Illustration till framsidan på Aftonstjärnans program del 1 2017.

SACD_rollup_webb
En av två Roll-ups för Swedish Academy of Cosmetic Dentistry. SACD. 2015.

Roll-up_Actea_cat1Roll-up_Actea_cat2
Roll-ups för Actea consulting, 2011. Idé grafisk form. Uppdragsgivare Presentation Support.

Monitor_rollup_repro
Roll-up för Monitor Larm. 2013.